Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A megrendelési és szállítási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://nagykarolin.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az alábbi

weboldalról: https://nagykarolin.hu/aszf.

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

 

  1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Nagy Karolin
A szolgáltató székhelye: 1011 Budapest, Iskola u. 35/a
A szolgáltató postacíme: 1011 Budapest, Iskola u. 35/a
A szolgáltató adószáma: 55317234-1-41

 

A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE

Ügyfélszolgálat:
e-mail: hello@nagykarolin.hu

 

A SZOLGÁLTATÓ WEBOLDALÁNAK TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJA

Tárhelypark Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

Email
info@tarhelypark.hu

Telefon
+36 1 700 4140

 

  1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:


2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2. A jelen Szabályzat 2019. október 16. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi – mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

  1. VÁSÁRLÁS

 

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

3.2. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

  1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK 

 

4.1. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban NEM tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

4.2. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

 

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

 

  1. RENDELÉS MENETE 

 

5.1. A Vásárló a megrendelő űrlapon kiválasztja a kért terméket, majd megadja a rendeléshez szükséges személyes adatokat!

 

5.1.1. Fizetési mód:

 

Banki átutalással, előre

 

Banki átutaláshoz szükséges adatok:

név: Nagy Karolin
bank megnevezése: OTP Bank
bankszámlaszám: 11773487 40485920

 

 

5.1.2. SZÁLLÍTÁS

 

Választható szállítási módok:

 

– Magyar Posta Zrt. (normál kézbesítéssel vagy ajánlott küldeményként)

– Foxpost

– Személyes átvétel: Sifonér Régiségbolt, 1011 Budapest, Iskola u. 35/a, H-Cs 11-17h, P 11-15h

 

A szállítás díja a posta ill. Foxpost aktuális díjszabása szerint kerül felszámolásra.

Személyes átvétel esetén szállítási díj nincs, a termék ára azonban ebben az esetben is előre utalással fizetendő.

 

A számla kiegyenlítését követő 3 munkanapon belül indítjuk a csomagot. A számlát a csomag tartalmazza.

 

Előfordulhat, hogy a rendelt termék a megrendelés előtt vagy alatt elfogy, ebben az esetben e-mailben, vagy telefonon jelezzük azt.

 

  1. ESETLEGES KÁROK, HIBÁS TERMÉK

 

Amennyiben a Vásárló nem könyvelt küldeményként (normál kézbesítéssel) kéri a termék szállítását, és az a szállító hibájából nem, vagy késedelmesen, vagy sérülten érkezik meg, a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A kárveszély a postának történő átadáskor átszáll a vevőre.

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás  termék kerül kiszállításra, az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a PTK-ban és a 49/2003. (vii.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Hibás, (könyvelt küldeményként történő) szállítás során sérült termék esetén az eladó a terméket díjmentesen kicseréli, vagy a vásárló elállhat a vásárlástól.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

A szolgáltató nem vállal felelősséget önhibáján kívüli késésért, információk elvesztéséért, rendelés nem teljesítéséért.

 

Amennyiben panaszos ügyét nem sikerül a szolgáltatóval rendeznie, panaszával fordulhat Békéltető Testülethez (Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu)

 

  1. ELÁLLÁSI JOG

A magánszemély fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási jog. Az elállási szándékot a Vásárló egy szöveges emailben jelezheti a hello@nagykarolin.hu címre küldve. A tárgymezőbe kerüljön az „elállás” szó, a levél törzsébe pedig a megrendelés időpontja, a megrendelő neve, illetve a tény, miszerint a Vásárló eláll a szerződéstől.

 

Elállási jog gyakorlása esetén a Vásárló saját költségén kell, hogy a Szolgáltató (eladó) részére visszaküldje a sértetlen terméket a számlával, vagy annak másolatával. Visszáru cím: Nagy Karolin 1011 Budapest, Iskola u. 35/a

 

A nem magánszemély, cégnévre/vállalkozásnévre kiállított számlát kérő ügyfeleket a törvény értelmében nem illeti meg a 14 napos elállás joga.

 

  1. SZERZŐI JOGOK

 

A www.nagykarolin.hu weboldalon tilos a megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

A nagykarolin.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

 

 

Kelt: 2019. október 16.

Érvényes: visszavonásig