Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Általános szerződési és felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

Adatkezelő adatai:

Nagy Karolin

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 35/a

Adószám: 55317234-1-41  

Ügyfélszolgálati e-mail-cím: hello@nagykarolin.hu

 

Nagy Karolin (továbbiakban Üzemeltető) az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.

 

A Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.

 

Az Üzemeltető minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

 

A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését, vagy törlését.

 

Adatkezelés célja, jogalapja: 

 

  1. Megrendelés

Az adatok bekérésének, kezelésének célja a weboldal megrendelésének felvétele, számlázás, a megrendelés teljesítése, számviteli kötelezettségek teljesítése, valamint a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége. 

A kezelt személyes adatok köre: 

A vásárlással összefüggésben kezelt adatok:

– az érintett (vásárló) neve
– az érintett e-mail címe
– az érintett telefonszáma
– az érintett számlázási címe
– az érintett szállítási címe (termék: könyv rendelése esetén, ill. amennyiben eltér a számlázási címtől)

– adóalany vásárló esetében adószáma
– vásárlási megjegyzés (nem kötelező)

Adatkezelés időtartama:

A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az Üzemeltető a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Amennyiben a rendelés kapcsán nem került számla kiállításra, a rendelési adatokat a polgári jogi igény elévüléséig, azaz 5 évig tárolja az Üzemeltető.

Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

II.            Hírlevél, marketing tevékenység (2020. jún. 1-től visszavonásig szünetel):

A weboldalon folyamatosan frissülő anyagainkhoz, aktuális információkhoz való hozzáféréshez az olvasók önkéntes feliratkozását tesszük lehetővé.

A kezelt személyes adatok köre:

– név (lehet becenév is), – hogy nevükön tudjuk szólítani az Olvasókat;

– email cím – hogy az elkért anyagokat továbbítani tudjuk.

– az adatvédelmi szabályzatunk elfogadása.

Érintettek köre: azok az oldallátogatók, akik szeretnének további mélyebb, összefogottabb, részletesebb információkat.

Az adatgyűjtés célja: hogy az információkat el tudjuk juttatni az Olvasóhoz, mivel azt kérte.

Az ingyenes anyagainkat elkérő olvasók a leiratkozásukig elektronikus marketing leveleket is kaphatnak a nagykarolin.hu oldal üzemeltetőjétől.

Az adatkezelés időtartama: az Olvasó önkéntes leiratkozásáig.

Az érintettek körének joga van az Oldalakon tárolt adataikat megismerni, és kérni azok módosítását, törlését.

Az önkéntes feliratkozás bármikor megszakítható, a minden levelünkben megtalálható leiratkozási linkkel.

Az olvasó az adatbázisból való törlését az általunk küldött levelek alján található egyszerű, kattintással működő Leiratkozás linkre kattintva kérheti.

Regisztrációért nyújtott anyagainkat kizárólag az oldalon önkéntesen feliratkozott személyek számára szolgáltatunk. Nincs vásárolt adatbázisunk, harmadik féltől nem szerzünk be olvasói adatokat.

A regisztrációval megadott adatokat harmadik félnek, más vállalkozásnak vagy magánszemélynek nem adjuk át és nem adjuk el. Az önkéntes regisztrációval épülő adatbázisunkhoz senki másnak nincs hozzáférése.

 

 

Kelt: 2019. október 16.

Érvényes: visszavonásig